NOVI AROCS – NOVA SNAGA U GRAĐEVINSKOJ IDUSTRIJI

SNAŽAN.

Kod novog Arcos-a pogon, šasija i oslanjanje su savršeno usklađeni u toj mjeri da sa lakoćom možete savladati svaki radni zadatak.

UVOD

Nova snaga Vaše komapnije.

Kada su u pitanju transportna rješenja u građevinskoj industriji, jedan od prijesudnih faktora nije samo količina snage, već i dostupnost te snage u svakoj situaciji. Svakog dana.

MOTORI

Snažni motori – skromna potrošnja.

U Arcos motore, pored izuzetne snage, ugrađeno je i 110 godina iskustva. Euro VI motori su izuzetno efikasni, a predstavljaju dio serijske ponude. Ali, kada je u pitanju građevinska industrija, ipak, ključna karakteristika ovih motora je njihova izuzetna snaga.

PRIJENOS

Automatska raspodela snage. Mercedes PowerShift 3.

Novi Arcos raspolaže unaprijeđenim Mercedes PowerShift 3 automatskim prijenosom. Ukratko: veća udobnost, precizan izbor brzine, efikasan prijenos snage i bolje upravljanje.

PRIJENOS

Više trakcije. U svakoj situaciji.

Snaga ne predstavlja ništa ukoliko ne možete da je prenesete na podlogu. Zbog toga su kod Arcos-a, komponente pogona, noseće konstrukcije, podstroja dizajnirane za optimalni prenos snage